SCORING KREDYTOWY. CO TO JEST I JAKI MA WPŁYW NA UDZIELENIE KREDYTU?

Scoring. Co to jest i jaki ma wpływ na udzielenie kredytu?

Banki, decydując o przyznaniu kredytu hipotecznego weryfikują sytuację finansową wnioskodawcy, aby upewnić się czy ten będzie w stanie zwrócić pożyczone pieniądze w określonym czasie.
Jednak „sucha” analiza finansów kredytobiorcy to nie wszystko. 

Banki decydując się na udzielenie kredytu potencjalnemu klientowi oceniają 2 podstawowe elementy. Pierwszym z nich jest analiza Twoich danych finansowych. Drugi to ocena Twojej wiarygodności w oparciu o dane statystyczne. I tutaj właśnie możemy mówić o scoringu.

Scoring bankowy to w skrócie obliczenie prawdopodobieństwa spłaty (lub jego braku) zaciągniętej przez kredytobiorcę pożyczki, na podstawie danych statystycznych. W ten sposób ustalane jest ryzyko kredytowe.

Informacje analizowane w trakcie oceny scoringowej tworzą charakterystykę osoby wnioskującej o kredyt. Każdy potencjalny kredytobiorca jest porównywany do zbioru danych, na który składają się dane z innych umów kredytowych. Na tej podstawie tworzony jest profil klienta, który pomaga oszacować ryzyko braku spłaty kredytu.

Co jest analizowane przy scoringu? Przede wszystkim podstawowe dane takie jak: płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce zatrudnienia, forma zatrudnienia, liczba członków rodziny, zobowiązania, oszczędności itp. Negatywnie na ocenę scoringową wpływa przede wszystkim wysoka wartość zobowiązań finansowych, bądź negatywna historia ich spłaty. Zaleganie ze spłatą kredytu w przeszłości może stanowić duży problem przy składania wniosku o nową pożyczkę.

Należy pamiętać, że największym atutem w ocenie scoringowej jest pozytywna historia kredytowa i terminowe spłacanie zobowiązań.

Jeśli rozważacie zakup wymarzonego domu czy mieszkania to zdecydowanie najlepszą opcją przy ocenie Waszej zdolności kredytowej i wyborze odpowiedniego banku będzie sprawdzony doradca kredytowy. Doświadczony ekspert ds. finansów przeanalizuje wspólnie z Wami stan Waszych finansów i pomoże uzyskać możliwie najwyższy wynik scoringowy. Dodatkowo podpowie Wam, w którym banku oferta będzie dla Was najbardziej korzystna. Wysokość oprocentowania i poszczególne elementy składowe kosztów kredytu zmieniają się w ogromnym tempie, dlatego zdecydowanie warto skorzystać z pomocy poleconego doradcy kredytowego. Wówczas cała procedura kredytowa i kompletowanie dokumentów finansowych będą dla Was łatwiejsze i ryzyko porażki będzie ograniczone do minimum.

Skorzystaj z pomocy naszych doradców kredytowych i ciesz się swoim nowym mieszkaniem jak najszybciej!